Hakkımda

Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

25 Ağustos 1963 yılında Ankara’da doğdum. 1969 yılında başladığım Ankara Maltepe İlkokulu’nu dört yılda bitirdim.Sonrasında TED Ankara Koleji’ne girdim. Orta okul ve Lise sürecinden sonra 1980 yılında mezun oldum. 1986 Yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 1986 Ağustos- 1987 Şubat ayları arasında mecburi Hizmet için Kars Arpaçay’a tayin oldum. Bu dönem, mesleğe ilk başladığım şahane bir süreç oldu benim için. Çok güzel anılarla ayrıldım. Henüz bahsettiğim dönemde TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) bulunmamaktaydı. İstediğimiz branşın sınavına doğrudan kontenjan açan üniversitede girmekteydik. GATA ( Gülhane Akeri Tıp Akademisi ) siviller için de kontenjan açmış olduğundan başvurdum,sınavda başarılı oldum. Şubat 1987 ‘de İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB Kliniğinde sivil asistan olarak 4 yıl, üzerine de hocam Sayın Profesör Dr. Hasan Candan’ın “eğitimciliğe yatkınsın, istersen kalabilirsin” önerisi ile başasistan – öğretim görevlisi arası bir konumda Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi KBB Kliniğinde Sivil Uzman Tabip olarak göreve ve gelişmeye devam ettim. Bu süreçte 1991 yılında Bedelli askerlik hismetim için iki ay GATA’dan ayrıldım.

Daima Üniversiter bir kurumda çalışmak amacım oldu. 1994 yılı başlarında Kocaeli Üniversitesi’ nin vermiş olduğu bir ilanı gazetede gördüm. KOÜ Rektörlüğü tarafından verilen bu ilanda “KOÜ bünyesinde Tıp Fakültesi kurulduğu ve en erken aşamada Göz, KBB, Kalp Damar Cerrahisi, Üroloji için birer Yardımcı Doçent Kadrosu açıldığı” ifade edilmekteydi. Sayım hocam Prof. Hasan Candan’a danıştım “Senin için En iyisini isterim” cevabını aldım. Bu bir nevi onaydı. Başvurdum yine bir Şubat günü henüz hiçbirşeyi bulunmayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Yardımcı Doçent Kadrosu ile ilk başlayanlardan oldum. Henüz hiçbir alt yapısı bulunmayan fakültemizde, birebir sayın Kurucu Rektörümüz Prof. Atıf.Ural’a sorumluyduk. Fakülte yönetmeliğinin hazırlanması, gerekli olan ameliyathane (tüm) gereçlerinin listelenmesi, halk sağlığı taramalarının branşımızla ilgili olanlarının yapılması vs. Bu şekilde başlayan KOÜ Tıp Fakültesi’nde o zaman yerel gazetelere de “ KOÜ’de ilk ameliyat yapıldı” başlığı ile çıkan , bir başarı ve müjde haberi olarak verilmiş olan ilk operasyonla başladığımız, KOÜ Tıp Fakültesi Kurulması gerçekten bir başarı öyküsü olarak iki kalın ciltlik bir kitap halinde Kurucu Rektörümüz Sayın Prof. A. Ural tarafından yazılı belgelere geçirildi. Bu arada 1999 büyük depremini de yaşamıştık. Hastane binamız hasar görmüş olmasına karşın üç ay sonra tekrar normal çalışma düzenimize önemli ölçüde geçebilmiştik. 1997 Yılında aynı anabilim dalında Doçent ünvan ve kadrosu aldım. 2002 ,14 Şubat günü de Profesör kadrosunu almaya üniversitemde hak kazandım. Bu süreçte üç adet de Sayın rektörlüğümüzün tevdi attiği değişik zamanlı (iki ayrı rektör tarafından verilmiş olan) üç Onur Belgesi ile ödüllendirildim.

KOÜ Yıllarımda, Avrupa’da devam etmekte olan “Human Genomic Research” çalışması bünyesinde , Kocaeli’de belirlemiş olduğumuz ailevi işitme kayıplı hastaların değerlendirilmesi sırasında bu büyük araştırma projesine dahil olarak Almanya Tübingen Üniversitesi ile ortak kendi vakalarımızın araştırmasını devam ettirdik ve Tübingen üniversitesi Misafir Öğretim üyesi olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Bulduğumuz gen lokusu ve ilgili rapor üzerinden yıllar geçmesine karşın halen atıflar almaktadır. Yoktan başladığımız KOÜ Tıp Fakültesi ve onun KBB Anabilim dalındaki serüvenim 2005 yılı başında “DÜNYADA YAPILIYOR OLUP DA BU KLİNİKTE YAPILMAYAN HİÇBİR AMELİYAT KALMADI” cümlemle sona erdi. Bu görüşe halen inanırım. Gerçekten bu süreç içinde Tarafımdan gerçekleştirilen ilk Ameliyat ile başlayan uygulamalarımız çok yetenekli öğretim üyesi arkadaşlarımızla oluşturduğumuz güzel ekip çalışması ile her çeşit ileri kanser cerrahisi, koklear implant, dev glomus tümörleri, her tür ileri kulak cerrahisi, yüz sinirine yönelik ameliyatlar, beyin cerrahisi ile ortak girdiğimiz kraniotomi (kafa içine yayılan tümörlerde) gerektiren işlemler, kafa tabanı cerrahisi, ileri endoskopk sinüs cerrahileri gibi KBB branşının işlemlerinin tümünün kliniğimizde öncül uygulayıcısı olmaya çalıştım.

İkincilik ödülüne layık görüldüğüm “Larenks kanserlerinde adhezyon molekülleri” çalışması da dahil önemli birçok çalışmaya da katkıda bulunma onuruna erdim. Larinks paralizilerinde (ses teli felçleri) medializasyon yöntemleri, Larenks Kanserlerinin Yayılımında Adhezyon Moleküllerinin Etkisi, Kolesteatom (bir tür tehlikeli kulak kitlesi) yayılımında adhezyon moleküllerinin davranışa etkisi gibi iki moleküler düzey çalışma, akustik travmalarda bazı ilaçların koruyucu etkisinin değerlendirlmesi gibi elektron mikroskopik çalışmalardan oluşan tezleri yönettim bu çalışmaları yapan meslektaşlarım halen Profesör düzeyinde eğitimciliğe devam etmektedirler. Baş dönmesi (özgün) polikliniğini kurdum, ayrıldığımda 770 kayıtlı hastası vardı halen devam ediyor olmaları beni mutlu etmektedir. KOÜ’de çalıştığım dönemin bir kısmında Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Salih Çanakçıoğlu başkanlığında kurulan benim de kurucularından olduğum “Otolaringolojik Alerji Derneği” nin altı yıl sekreterliğini yaptım. Bu dönemde yine Kliniğimiz içinde Alerji polikliniğinin de kurulmasına ve yürütülmesinde önderlik ettim. Tedavi edeceğimiz hastalarımızın alerji testlerini kliniğimizde yapmaktaydık.

Günümüzde sıkça kullanılmakta olan radyofrekans uygulamaları KBB kullanım alanına 1999 yılında girdi. 2000 yılı içinde de KOÜ KBB kliniğimizde bu cihazla Tonsil (bademcik) küçültme, Tonsillektomi, Horlama Cerrahisi, ve Konka ( Burun içi organ) Küçültme işlemlerinin ilk uygulayanlarından oldum. Büyük olasılıkla o günlerde ülkemizde başka bir yerde uygulanmamıştı.

Bir noktadan sonra başka yerlere de yelken açmak istiyor insan. Çok güzel anılarla ve yukarıda andığım cümle ile başka nerede faydalı olabilirim diye düşünmekteyken Acıbadem Hastanesi ve Acıbadem Üniversitesi bünyesine dahil oldum. Kısmet! yine Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk öğretim üyelerinden birisi olmak nasip oldu. Halen yukarıda anmış olduğum tüm faaliyetlerimi Kadıköy Acıbadem Hastanesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar üniversitesi mensubu olarak devam ettirmeye çalışmaktayım. Hastanemizde de 2008 yılında kurmuş olduğum Baş Dönmesi Laboratuvarı’nın kayıtlı hasta sayısı günümüz itibarı ile 5400’ü aşmış durumdadır. Bu hali ile İstanbul’un ileri düzey hizmet veren tecrübeli bir özel polikliniği durumundadır. Yeniliklere açık olma anlayışım sayesinde İlk kez Tüm Acıbadem Hastaneleri içinde Acıbadem Kadıköy Hastanemizde Endoskopik Tükürük Bezi Taşı Çıkartılması operasyonunu uyguladım. Halen devam etmektedir. Küçükten ileriye her tür Baş boyun kanser cerrahisi ( gerekirse deri, kas flepleri ile rekonstrüksiyon dahil), Ses teli felçleri cerrahisi, Koklear İmplant, Kemiğe sabit işitme cihazları (BAHA) ameliyatları, Sinüs cerrahisinin her türlüsü, Horlama cerrahisi, Akustik Tümörler, Yüz siniri cerrahisi, yemek borusu (Ösefagus) yırtıklarının boyunda olanlarının cerrahisi, tükürük bezleri açık ( ve endoskopik) cerrahisi, baş boyunu ilgilendiren operasyonlarda gerekli ise her tür lazer veya radyofrekans uygulaması özel ilgi alanlarım oldu her zaman.

Yeniden Radyofrekans uygulamalarına dönecek olursak; TV de, İnternet ortamında yeni teknik olarak da belirtildiğini gördüğüm bu uygulamalar alanımızda 20 yıldır vardır ve her an geliştirerek kullanmaktayım. 2007 Mart ayında Acıbadem Kadıköy Hastanesinde “KBB’de Radyofrekans Uygulamaları” başlıklı tam gün süren, gerçek zamanlı ameliyatların gösterildiği kapsamlı bir mezuniyet sonrası kurs düzenledim. 2005 yılından beri Kadıköy acıbadem hastanesinde (diğer hastanelerimizde de olduğu gibi) Radyofrekans çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir LAZER yöntemi değildir. Kalıcı tedavi sağlar, tekrarlayıcı ameliyatlar hemen daima gerektirmez. Lazer cerrahisini Kulakta özellikle Stapes ( Bir tür kulak operasyonu ) cerrahisinde, erken evre gırtlak (Larinks) kanserlerinde, trakea stenozlarında kullanmaktayım. Başka birçok alanda da kullanılabilir olmakla beraber maliyeti artırması nedeni ile bu üç alan dışında çoğunlukla kendi uygulamalarım için gerekli bulmamaktayım.

Kısaca söylemek gerekirse; Tiroid cerrahisi, Kozmetik amaçlı cerrahiler ( Tıbbi amaçlı rinoplasti uygulamalarım arasındadır) uygulamıyorum. Beyin sapı implantı ( İşitme rekonstrüksiyonu için) uygulamadım. Bunun dışında KBB cerrahi atlaslarında belirtilen tüm cerrahi işlemleri yaptım, yapıyorum. Dileğim odur ki elim tuttuğu, gücüm yettiği müddetce de yapmaya devam edeceğim.

İyi derecede İngilizce bilmekteyim,

1987 yılından bu yana evliyim.Bir erkek Çocuk sahibiyim.