Ani İşitme Kaybı ve Labirent Fistülü

Ani İşitme Kaybı - Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

Ani Sensörineural (SNİK) İşitme kaybı; biribirini takip eden 3 frekansta, 3 günden daha kısa sürede gelişen iç kulak tipi işitme kaybı olmasıdır. Bu tanımlama tarihi süreç içinde çok değişik şekillerde de yapılmıştır. Önemli olan çok kısa süre içinde kulakta hasta tarafından belirlenen (hissedilen)

  • Çınlama,
  • İşitmede azalma ve / veya beraberinde eşlik eden baş dönmesi,
  • Bulantı kusma oluşması

halidir.

Esas olarak KBB alanında biz ani işitme kaybı dendiği zaman hemen daima Ani İdiopatik ( iİdiopatik: sebebi belirlenemeyen) SNİK durumunu anlamaktayız. “Sebebi Belirlenemeyen” veya İdiopatik denmesi, sebebi yok anlamına gelmemekte olup, günün teknolojik tanı sınırlamaları dahilinde nedeni belirlenememiş işitme kaybı anlamını taşımamaktadır. Bu durum iç kulakta oluşan moleküler, hücresel metabolik, vasküler düzeydeki her tür tekil veya kombine bozukluğun bir sonucu da olabilir. Ancak; moleküler, mikrovasküler, metabolik bir değişiklik, örneğin günümüzün kullanılmakta olan MR veya BT veya ultrasonik cihazları ile belirlenememektedir.

Bu gibi Ani İdiopatik İşitme Kaybı olan hastalarımdan, neden sebebi bulunamıyor diye soranlara söylemeye çalıştığım şu olmaktadır; “Neden bulunabilir. Bunun için kulağınızın yerinden çıkartılması ve mikroskopik, elektron mikroskopik incelemesi yapılması gereklidir. Ancak kulağınızı inceleme sonrası yerine koyamayacağımızdan bunun size yararı olmaz.”

Bu makaleyi yazmamdaki amaç ani işitme kaybının tanımı veya tedavisinin anlatılması olmayacaktır. Ama ana vurgu şudur: Kulağınızda çok kısa süre içinde, çoğu zaman birdenbire denebilecek tarzda işitme azalması, uğuldama, çınlama olursa, yakınmanın başlaması üzerinden yirmidört saat geçmeden doktora başvurmaya çalışın!

Ani işitme kaybı tedavisi ne denli erken başlanırsa o denli başarılı olur, memnun edici sonuç alınır.

Ancak burada belirtmek istediğim çok önemli bir konu var. Her ani başlayan SNİK idiopatik değildir. Örneğin; İşitme kaybı, vertigo (baş dönmesi), ani başlayan kulak uğultusu olan bir hastada, labient fistülü olasılığı mutlaka akılda tutulmalı, testlerle fistül belirlenmesi durumunda da en kısa sürede ameliyata alınarak tamiri önerilmelidir.

Odyogram Görüntüsü - Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

Solda ameliyat öncesi fistüle bağlı ani işitme eşikleri. Sağda ameliyattan 10 gün sonra işitme eşikleri normal düzeye ulaşmış.

Kulak Fistül Ameliyatı - Prof. Dr. Haluk Özkarakaş - Acıbadem

Üzengi kemiği tabanı kenarında sıvı kaçağı (fistül) alanı cerrahi ile tamir edildi.

Sürenin geciktirilmesi operasyon endikasyonunu, başarı oranını önemli oranda sınırlamaktadır. Dikkat edilecek olursa, SNİK ve uğultu çok kısa sürede, belki de hasta sadece gazetesini okurken başlamış olabilir. Beraberinde şiddetli baş dönmesi olması çoğu zaman dikkat çekici olmalıdır. Hele de bu yakınma kulağa gelen bir darbe, ıkınma, yük kaldırma gibi eforlar sırasında olduysa daha da anlam taşıyacaktır.

Hekime başvurulduğunda (her vertigo içeren ani işitme kaybı labirent fistülü anlamına gelemeyeceğinden) yapılacak fistül testinde pozitif sonuç çıkması ile yapılacak operatif tedavi yaklaşımı ile işitme ve baş dönmesi düzelebilmektedir.

Zaman geçirmeden hastane başvurusu ve etkin değerlendirme, ardından cerrahi yaklaşım çok önem taşımaktadır. Doğal olarak her baş dönmesi ile beraber gelen ani işitme kaybı olan hastalara operasyon önermiyorum. Fistül araştırma yöntemlerinin pozitif sonuç vermesi ile işitmede önemli ( bazen tama yakın) kazanç sağladığımız, vertigonun ise hasta operasyondan çıkıp ayılma aşamasındayken dahi düzeldiğine tanık olduğumuz çok olmuştur.

Sonuç olarak ani başlayan; işitme kaybı, kulak uğultusu bazen eklenen baş dönmesi yakınmaları olması durumunda en kısa sürede, vakit kaybetmeden, geçer diye beklemeden bir KBB hekimine başvurmanın tedavi başarısında önemi büyüktür.

Prof. Dr. Haluk Özkarakraş
KBB & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı